Karta Extra

DYQANETIntimodal

ADRESA:

Rr "Islam Alla"
1000 - Tiranë

telefon:

0673100001

E-mail:

intimodal15@gmail.comPërfitoni 6 pikë për çdo 100 lekë