Karta Extra

DYQANETMystic 1

ADRESA:

Rr "Perlat Rexhepi"
1000 - Tiranë

telefon:

042257168Përfitoni 2 pikë për çdo 100 lekë