Karta Extra

DYQANET



Sophie Sheshi Willson

ADRESA:

Rr "Sami Frasheri", P.19, H.1, Ap.2
1000 - Tiranë

telefon:

0692078608

E-mail:

financa@sophiecaffe.com



Përfitoni 1 pikë për çdo 50 lekë