Karta Extra

DYQANETBanka Credins - Dega Tirana 11

ADRESA:

Rruga Gjin Bue Shpata, Nd. 21
1000 - Tiranë

telefon:

04 670 0138

E-mail:

info@bankacredins.comShërbime bankare: mirëmbajtje llogarie, aplikacioni Credins online etj