Karta Extra

DYQANETDr. Medical Polyclinic

ADRESA:

Rruga Shyqyri Brari, Godina 5, Kati 1, Njesia Administrative nr.5
1000 - Tiranë

telefon:

0697042320

E-mail:

plaku.renard@gmail.comAnaliza mjekesore 20% zbritje per studentet; Konsulta me mjeke specialist 20% zbritje per studentet; Sherbimi i ekografise 40% zbritje per studentet