Karta Extra

DYQANETBest Invest

ADRESA:

Rruga Abdi Toptani, Godina 1/202
1000 - Tiranë

telefon:

0672049400

E-mail:

eglentbici@gmail.comBlerje Apartamenti/Shtëpie               Është 1% e shumës dhe bëhet F A L A S

Qiramarrje Apartamenti/Shtëpie      Është 50% e qirasë dhe bëhet F A L A S

Konsultë                                               Është 5.000 Lekë dhe bëhet F A L A S