Karta Extra

DYQANET



Pazari i Ri

ADRESA:

Sheshi Avni Rustemi, Markata e Mishit dhe Peshkut
1000 - Tiranë

E-mail:

tidtirana@gmail.com



Zbritje per subjektet pjese e Pazarit te Ri: Nga 5% deri ne 20%. Web: https://pazariiri.com/karta-pazarit/?lang=en