Karta Extra

DYQANETOlivia Berhami

ADRESA:

Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, K. 1
1000 - Tiranë

telefon:

0697562654

E-mail:

oliviaberhami@gmail.com30% zbritje për suvenirë të ndryshëm