Karta Extra

DYQANETKFC Teg

ADRESA:

Rruga Nacionale Tirane - Elbasan
1000 - Farkë

telefon:

0682016880

E-mail:

info@kfc.com.alPËRFITONI 10 PIKË PËR ÇDO 100 LEKË!