Karta Extra

DYQANETKFC QS

ADRESA:

Rruga Elbasanit, P. Park Gate
1000 - Tiranë

telefon:

0682016880

E-mail:

info@kfc.com.alPËRFITONI 10 PIKË PËR ÇDO 100 LEKË!