Karta Extra

DYQANETXhemile Hanxharaj

ADRESA:

Rruga Shyqyri Berxolli, Pallati Nr. 18/1
1000 - Tiranë

telefon:

069541500210% zbritje për tregti me pakicë të artikujve të ndryshëm industrialë