Karta Extra

DYQANETDenis Shpk

ADRESA:

Rruga Cameria
1000 - Tiranë

telefon:

069207821110% zbritje për artikujt industrialë, plastikë dhe të kuzhinës