Karta Extra

DYQANETBar Tensi

ADRESA:

Rruga Mihal Duri, Nr. 40, Kati 1
1000 - Tiranë

telefon:

068219053310% zbritje për studentët