Karta Extra

DYQANETParukeri Kristina

ADRESA:

Rruga Hoxha Tasim, Pallati Vjero
1000 - Tiranë

telefon:

0686068777

E-mail:

info@timo.al5 - 20% zbritje për shërbime parukerie