Karta Extra

DYQANETOrtho Smile

ADRESA:

Rruga Mine Peza, Pallati Nr. 87, Kati 1
1000 - Tiranë

telefon:

067206682110 - 20% zbritje për shërbime dentare dhe konsultat mjekësore Falas