Karta Extra

DYQANET



Ortho Smile

ADRESA:

Rruga Mine Peza, Pallati Nr. 87, Kati 1
1000 - Tiranë

telefon:

0672066821



10 - 20% zbritje për shërbime dentare dhe konsultat mjekësore Falas