Karta Extra

DYQANETArias Travel

ADRESA:

Rruga e Durresit, ndertesa 79, Kati 1
1000 - Tiranë

telefon:

069675789710% zbritje pë guida turistike, 50% zbritje për siguracion shëndetësor dhe konsulence vizash Falas