Karta Extra

DYQANETErsi Nails

ADRESA:

Rruga Ilo Mitke Qafezezi, godina 3 kateshe
1000 - Tiranë

telefon:

069693511720% zbritje për shërbime estetike