Karta Extra

DYQANETFlow Albania

ADRESA:

Rruga Gjik Kuqali, Pallati Ferar sh.p.k, kati II
1000 - Tiranë

telefon:

067455112710-30% zbritje për makina me qera,10% zbritje për shërbimet e agjencisë turistike dhe 15% zbritje për shërbime online