Karta Extra

DYQANETBar Restorant Brais

ADRESA:

Rruga At Zef Valentini, Nd. 1
1000 - Tiranë

telefon:

06833300082% zbritje për studentët