Karta Extra

DYQANETOli & Greta Nails

ADRESA:

Rruga Him Kolli, Pallati Santara, Hyrja 1, Kati 1
1000 - Tiranë

telefon:

06840767615% zbritje për studentët