Karta Extra

DYQANETGyn Med Laborator & Klinikë Gjinekologjike

ADRESA:

Bulevardi Bajram Curri
1000 - Tiranë

telefon:

069205421220% zbritje për shërbimet: Reanimacion, Anestezi, Gastroepatologji, Endoklinologji, Pediatri, Kardiologji, qëndër mjekësore obstetrike gjinekologji, shërbime laburator klinike biokimik