Karta Extra

DYQANETBar Cafe Bocca

ADRESA:

Rruga Bardhyl
1000 - Tiranë

telefon:

069739684020% zbritje për studentët