Karta Extra

DYQANETSmile Doctor

ADRESA:

Rruga Dervish Hima
1000 - Tiranë

telefon:

0695811357

E-mail:

tashipamela@gmail.com20% zbritje për shërbime dentare