Karta Extra

DYQANETSallon Dellart

ADRESA:

Rruga Themostokli Germenji
1000 - Tiranë

telefon:

068268397815% zbritje për studentët