Karta Extra

DYQANETBar Kafe - Leonard Jano

ADRESA:

Rruga Skender Kosturi
1000 - Tiranë

telefon:

067495563020% zbritje për studentët