Karta Extra

DYQANETBar Kafe Xhi...SA

ADRESA:

Rruga Medar Shtylla
1000 - Tiranë

telefon:

068330252930% zbritje për studentët