Karta Extra

DYQANETKlinike Mjekesore

ADRESA:

Rruga Haki Stermilli
1000 - Tiranë

telefon:

069221212830% zbritje për studentët