Karta Extra

DYQANETParukeri

ADRESA:

Rruga Muzaket
1000 - Tiranë

telefon:

067516715510% zbritje për shërbime parukerie