Karta Extra

DYQANETEsaConsult

ADRESA:

Rruga Rrapo Hekali
1000 - Tiranë

telefon:

068206727150-60% zbritje për konsulencë ekonomike dhe teknike, si dhe për plane biznesi