Karta Extra

DYQANETMillenium Dental

ADRESA:

Rruga Naim Frasheri
1000 - Tiranë

telefon:

068206711715% zbritje për shërbime dentare dhe vizitat Falas