Karta Extra

DYQANETInstituti Arsimor Leonardo Da Vinçi

ADRESA:

Rruga Ymer Kurti, Olimpia Shoping Center
1000 - Tiranë

telefon:

067363575010% zbritje për kurse Informatike, ekonomie, gjuhë e huaj, inxhinierie, plotësuese