Karta Extra

DYQANETFarmaci Julis

ADRESA:

Rruga Belul Hatibi
1000 - Tiranë

telefon:

06966816855% zbritje për produkte farmaceutike, 10% zbritje për produkte para - farmaceutike