Karta Extra

DYQANET



Argjendari Pirro

ADRESA:

Rruga Gjin Bue Shpata
1000 - Tiranë

telefon:

0689040767



5% - 10% zbritje për produkte floriri dhe argjendi