Karta Extra

DYQANETEduart Abedini

ADRESA:

Rruga Riza Cuka
1000 - Tiranë

telefon:

067201312520% zbritje për shërbime fizioterapie