Karta Extra

DYQANETArgjiro Dent

ADRESA:

Rruga Kole Koci
1000 - Tiranë

telefon:

069815423330% zbritje për shërbime dentare