Karta Extra

DYQANET



Muzeu Mezuraj

ADRESA:

Rruga Kavaja, Qendra biznesit Sun
1000 - Tiranë

telefon:

042267196

E-mail:

info@mezuraj.museum



Çmimi standart 300 lekë. Për studentët 100 lekë.