Karta Extra

DYQANETAgjencia e Parqeve dhe Rekreacionit

ADRESA:

Rruga Liman Kaba
1000 - Tiranë

E-mail:

info@aprtirana.alPër shërbimet për fushat e futbollit studentët tarifohen me 50% të pagesës.