Karta Extra

DYQANETCirku Kombëtar

ADRESA:

Rruga Ded Gjon Luli
1000 - Tiranë

telefon:

04225629050% zbritje për biletë