Karta Extra

DYQANETTeatri Kombëtar

ADRESA:

Rruga Sermedin Toptani
1000 - Tiranë

telefon:

042223022 / 042228933

E-mail:

info@teatrikombetar.gov.al50% zbritje për biletë